Friday, September 2, 2016

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာ ေသနတ္ကိုင္ေနတဲ့သူေတြန႔ဲတင္ ပတ္သက္တာ မဟုတ္ဘူး ...- ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ အဲဒီအေပၚ ဦးေအာင္မုိးေဇာ္ရဲ႕ အျမင္သေဘာထား သိခ်င္ပါတယ္။ 

- ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ေတာ့ မ်ားမ်ားစားစား ေျပာစရာမရွိပါဘူး။ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံဆုိတာ အရင္အစိုးရ လက္ထက္ကစခဲ့တဲ့ NCA စာခ်ဳပ္အေပၚမူတည္ၿပီးလုပ္ခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံရဲ႕အဆက္လို႔ နားလည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ လုပ္စရာအလုပ္ေတြ အမ်ားႀကီးထဲက ဒီအလုပ္ကို အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ေတြၾကားက ျပင္ရဆင္ ရတာျဖစ္ပံုရတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္အတြင္းမွာ၊ သေဘာတူညီထားတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းမွာ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူေတြ စံုႏုိင္သမွ်စံုေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရပံုေပၚတယ္။ ေနာက္တခ်က္က အရင္စီစဥ္ခဲ့တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ လူပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ျပင္ဆင္ရတာမဟုတ္ဘဲ လူသစ္ေတြ၊ အဖြဲ႔သစ္ေတြနဲ႔ ျပင္ရဆင္ရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ နားလည္ပါတယ္။


- ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံႀကီးကို တက္ေရာက္ဖုိ႔ ဖိတ္ၾကားတဲ့အခါ အေရြးအခ်ယ္မခံရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေပၚထားတဲ့ သေဘာထား၊ ဖိတ္ၾကားခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဝဖန္သံေတြ ထြက္ေပၚေနပါတယ္။ အဲဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေပးပါဦး။ 

- ႏိုင္ငံေတာ္က ႏိုင္ငံေရးပါတီဆုိတဲ့အေပၚ ဘယ္လိုသေဘာထားလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တိုင္းျပည္ရဲ႕ ပါတီစနစ္န႔ဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို တကယ့္ ဒီမိုကေရစီအေျခအေနမွာ ဘယ္လုိဘယ္ပံုျမင္ခ်င္သလဲ၊ ပံုေဖာ္ခ်င္သလဲဆုိတဲ့ အျမင္ (Vision) နဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္ ဒီမိုကေရစီ မရေသးပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရေသးပါဘူး။ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကိုယ္တိုင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္ကို ေရရွည္မွာ ဘယ္လုိဘယ္ပံု ဘယ္နည္း တည္ေဆာက္မယ္ဆုိတာေတြ ကို ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ သေဘာတူညီမႈေတြရရွိဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ၾကတာျဖစ္တယ္။

တနည္းအားျဖင့္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အေရးပါတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ျဖစ္တယ္။ ပါတီ ၇၀ ေက်ာ္က ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦးပဲေရြး၊ အဲဒီ ၅ ဦးကလည္း ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူမ်ား အစုအဖြဲ႔ကပဲ ညီလာခံတက္ဆုိတဲ့ လက္ရွိအစိုးရရဲ႕သေဘာထားဟာ အဲဒီပါတီ ၇၀ ေက်ာ္ကို ႏိုင္ငံေရး ပါတီမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျပာလိုက္တာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ ဒီပါတီ ၇၀ ေက်ာ္ကို တုိင္းျပည္ရဲ႕အေရးႀကီးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ထဲမွာ မပါနဲ႔လို႔ ေျပာလိုက္တာလည္း ျဖစ္တယ္။ လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ နားလည္ႏိုင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ ႀကိဳးစားပါတယ္။ နားလည္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါတယ္။ အစိုးရမွာ ဒီပါတီေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီဆုိတဲ့ လကၡဏာေတြမရွိဘူးလုိ႔ ယူဆေကာင္း ယူဆႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒါဆုိရင္လည္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို ႏိုင္ငံေရးပါတီန႔ဲတူလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္လု႔ိရတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ သတ္မွတ္လို႔မရတဲ့ အစုအဖြဲ႔ေတြကိုလည္း လိုအပ္တဲ့ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြျပဳလုပ္ၿပီး ဖ်က္ခ်င္ရင္ ဖ်က္လုိ႔ရတယ္။ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ အခုလို ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ထဲမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ မပါရဘူးလုိ႔ ေျပာလိုက္တာကေတာ့ ဆိုးတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အစကနဦးေျပာခဲ့သလုိပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္ ဒီမိုကေရစီ မရေသးပါဘူး။ တိုင္းျပည္ကို ျပန္တည္ေဆာက္ရဦးမယ္ဆုိတာ လက္ရွိအစိုးရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထက္ ပိုနားလည္မယ္ထင္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွာ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ဖုိ႔လိုတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာ ေသနတ္ကိုင္ေနတဲ့သူေတြန႔ဲတင္ ပတ္သက္တာ မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီအထိ သက္ေရာက္တယ္၊ ပတ္သက္တယ္။ တစ္ဦးခ်င္းစီမွာ ေျပာခြင့္ ဆိုခြင့္ရွိတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္တာနဲ႔ အားလံုးရဲ႕ကိုယ္စား အကုန္လုပ္လို႔ရတယ္ဆုိတဲ့ အယူအဆမွာ ႁခြင္းခ်က္ေတြ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီမိုကေရစီ အရင့္အမာ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာင္မွ တစ္တိုင္းျပည္လံုးရဲ႕ အေရးကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ဆႏၵခံယူပြဲေတြလုပ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ၾကရတာျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔တုိင္းျပည္အေျခအေနက ထူးျခားတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီလည္း ဘယ္လုိတည္ေဆာက္ၾကမလဲဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာညိႇႏိႈင္း သေဘာတူထားတဲ့ အေျခအေန မဟုတ္ေသးဘူး။ ထုိ႔အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း ဒီအတုိင္းပဲ။ တိုင္းျပည္ကို ျပန္ထူေထာင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတဲ့ေနရာမွာ အားလံုးပါႏိုင္ေအာင္ ဒီေန႔အစိုးရက ဒီေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္က လမ္းဖြင့္ေပးႏိုင္ဖို႔ အထူးလိုအပ္လိမ့္မယ္။

- ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံႀကီးမွ ဘယ္လိုရလဒ္ေတြထြက္ေပၚလာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသလဲ။ 

- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈက ျဖစ္စဥ္တခုျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါမ်ဳိး ညီလာခံေတြ အမ်ားႀကီးဆက္လုပ္ရဦးမယ္။ ဒီညီလာခံတစ္ခုတည္းနဲ႔ေတာ့ ရလဒ္ေပၚထြက္ႏိုင္ဦးမွာ မဟုတ္ဘူး။ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီး၊ Stakeholders အသီးသီးရဲ႕ အျမင္ေတြကို သိႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားတဲ့အဆင့္ပဲ ရွိေသးတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဒီညီလာခံမွာ Inclusive ဘယ္ေလာက္ျဖစ္သလဲ၊ မျဖစ္သလဲ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး လက္ရွိ အစိုးရရဲ႕ ပံုရိပ္ေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္းေတြကို ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မယ္။

ကၽြန္ေတာ္နားလည္မႈအရ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံႀကီးေတြ အပါအဝင္ တစ္ကမၻာလံုးက လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ ဒီႀကိဳးပမ္းမႈကို ေထာက္ခံတယ္။ အဲဒီလိုပဲ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားကလည္း ဒီအစိုးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို ပါဝင္တက္ေရာက္ဖုိ႔၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ဆႏၵေတြရွိၾကတယ္။ လက္ေတြ႔ အားလံုး ပါႏိုင္ေရး၊ မပါႏိုင္ေရးကေတာ့ အစိုးရေပၚမွာ ပိုၿပီးမူတည္တယ္။ လက္ေတြ႔ ဘယ္လုိပါဝင္ၾကမလဲ ေဆြးေႏြးတဲ့အေပၚမွာ အမ်ားႀကီး မူတည္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ တုိင္းျပည္အတြင္းမွာ လူထုက ၾကည္ညိဳေလးစားသူေတြနဲ႔ လူထုလူတန္းစား အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးရဲ႕ ပါဝင္ႏိုင္မႈအေျခအေနကလည္း ဒီညီလာခံရဲ႕ Legitimacy ကို သက္ေရာက္မွာျဖစ္တယ္။


ေခတ္ရနံ႔မဂၢဇင္း၊ အမွတ္ (၂၉)၊ ၂၀၁၆၊ စက္တင္ဘာလထုတ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံက႑တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဦးေအာင္မုိးေဇာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

No comments:

Post a Comment